Uterum & Fönster

Uterum och Fönster logga liggande

Ansökan om bygglov

Behöver jag bygglov för mitt uterum och hur fungerar det?

Innehållsförteckning:

Processen kan ofta vara komplicerad om man inte har någon tidigare erfarenhet och det är viktigt att det blir rätt. En av våra experter på uterum, Magnus Carlsson, har över 20 års erfarenhet i branschen och tillsammans med honom kommer vi att gå igenom vad man behöver tänka på gällande bygglov. Vi kommer också gå igenom hela bygglovsprocessen från start till mål.

När krävs bygglov för uterum i Sverige?

Det första steget i processen är att kontrollera om uterummet överhuvudtaget kräver bygglov. Enligt PBL (Plan- och bygglagen) så räknas uterum som en tillbyggnad, och om uterummet är större än 15 kvadratmeter eller högre än 4 meter krävs bygglov. Om uterummet är mindre än 15 kvadratmeter och inte är högre än 4 meter behövs inte bygglov, men det kan fortfarande krävas ett anmälningspliktigt bygge som måste anmälas till kommunen innan byggstart. Maximalt får ett uterum med bygglov inte överskrida 30 kvadratmeter

För att bygga ett uterum som är 15 m2 eller mindre behöver du oftast bara göra en bygganmälan och inte söka bygglov. Du skickar in bygganmälan till byggnadsnämnden i din kommun, som bedömer om ditt uterumsbygge kan godkännas eller inte. Blanketter för ansökan om bygganmälan finns tillgängliga hos din kommun.

Om kommunen däremot bedömer att du behöver ett bygglov är det dags att påbörja ansökningsprocessen. I nästa avsnitt går vi igenom hur du kan ansöka om bygglov.

 

Ansökan för bygglov

För att ansöka om bygglov för ett uterum behöver du vanligtvis skicka in följande handlingar:

  • Ritningar över uterummet
  • Situationsplan som visar var uterummet ska placeras på fastigheten
  • Fasadritningar som visar uterummets utseende från olika håll
  • Konstruktionsritningar som visar hur uterummet ska byggas
  • Redovisning av markförhållanden och grundläggning
  • Beskrivning av material och färgsättning
  • Eventuella grannsamtycken eller andra tillstånd som krävs

Det kan skilja sig åt beroende på kommunen och fastighetens läge. Det är alltid bra att kontakta din kommun för att ta reda på exakt vilka handlingar som krävs för att ansöka om bygglov för ett uterum.

Hjälp med bygglovsansökan
/bygganmälan

Vi hjälper er gärna med ansökan. För att vi ska kunna hjälpa er med bygglov/bygganmälan är det några handlingar som ni själva behöver ta fram och lämna/maila till oss.

  1. Enkel Nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta beställer du via kommunen. Googla ”Beställ enkel nybyggnadskarta (+din kommun)”. Klicka på den länk som ser ut att stämma överens och följ sedan instruktionerna för att beställa.

Nybyggnadskartan brukar se ut som på bilden bredvid.

Nybyggnadskarta bygglov
Planritning bygglov

2. Planritning

Planritning är en måttsatt ritning över samtliga våningsplan. Den ska bland annat visa våningsplanets olika delar, dess funktion och dess yta. Antingen om du redan har ritningarna eller så går du till väga på samma sätt som med nybyggnadskartan genom att Googla ”beställ planritning (+din kommun)”.

Planritningen brukar se ut som på bilden bredvid.

3. Fasadritning

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden från alla sidor/väderstreck. Där ska bland annat takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas. Antingen om du redan har ritningarna eller så går du till väga på samma sätt som med nybyggnadskartan genom att Googla ”beställ fasadritning (+din kommun)”.

Fasadritningen brukar se ut som på bilden bredvid.

fasadritning bygglov
Sektionsritning bygglov

4. Sektionsritning

Sektionsritning är en ritning i genomskärning där våningshöjder och takfall ska redovisas. Antingen om du redan har ritningarna eller så går du till väga på samma sätt som med nybyggnadskartan genom att Googla ”beställ sektionsritning (+din kommun)”.

Sektionsritningen brukar se som på bilden bredvid.

Efter att ansökan har lämnats in tar kommunen hand om ärendet och genomför en prövning av ansökan. Prövningen tar normalt sett cirka åtta veckor och kan förlängas med fyra veckor om kommunen behöver ytterligare information. Under prövningen tittar kommunen på om uterummet uppfyller gällande krav och bestämmelser, såsom kraven på byggteknisk säkerhet, brandskydd och utformning.

Om kommunen godkänner ansökan kan man börja bygga uterummet. Det är viktigt att tänka på att bygglovet normalt sett gäller i fem år, så byggnationen bör påbörjas inom den tidsramen. Om man inte påbörjar byggnationen inom fem år måste man ansöka om bygglov på nytt.

Du är alltid välkommen att ringa oss på 031–210 440 om det är något du undrar över. Vi ser med glädje fram emot att få hjälpa dig med ditt projekt!